Terms & Conditions

Algemene verkoopsvoorwaarden


 • Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld op de factuur.
 • Bij niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekstelling vanaf de vervaldag een intrest van 15% per jaar worden aangerekend.
 • In geval de betaling niet volgt binnen de 15 dagen na het opzenden van een aangetekend herinneringsschrijven, is de schuldenaar bovendien gehouden, bij toepassing van art. 1147 B.W., tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en forfaitair vastgesteld op 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 50 euro.
 • In geval van niet betaling op de vervaldag van één van de facturen, houdt de leverancier zich het recht voor iedere bestelling of lopend contract t.a.v. de schuldenaar te vernietigen.
 • Bij kleinhandel bedraagt de wettelijke garantie 2 jaar. Algemene garantie voorwaarden voor verkoop aan professionelen met BTW nummer bedraagt de grantieperiode 1 jaar.
 • Bij gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.
 • De goederen blijven tot de volledige betaling, volledig eigendom van de verkoper!
 • De koper moet het goed onderhouden volgend de instructies van de fabrikant.
 • De wettelijke garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door het niet naleven van de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant.
 • De firma Elektro Bruyninckx nv met maatschappelijke zetel gelegen in de Kerkstraat 89, 2490 Balen in België kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het bederven van levensmiddelen en/of het commerciële verlies dat hierdoor zou ontstaan. De koper of gebruiker zal altijd de nodige voorzorgen moeten treffen om de gevolgen van een technische uitval op te vangen en dit zowel binnen als buiten de garantieperiode.
 • Alle informatie en afbeeldingen op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit onze gegevens. Toch is het niet uit te sluiten dat deze informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Elektro Bruyninckx kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.
  Gegeven prijzen, informatie en foto's, en alle andere informatie op deze website zijn louter informatief en in geen enkel geval bindend.